JAKI SPRZĘT POSIADALI ROLNICY W LATACH 1920 – 1939

 

         Do uprawy ziemi rolnicy jako siły pociągowej używali koni . Sprzęt w gospodarstwach rolnych to wóz drewniany okuty żelaznymi obręczami , pług , brony , motyka , ręczna kosa , grabie , widły i cepy . Bogatsi rolnicy posiadali kieraty do omłotów oraz cięcia słomy na sieczkę . We wsi było 12 kieratów . Nowy kierat kosztował 300 złotych , ażeby go kupić trzeba było sprzedać trzy średnie krowy . Większość rolników omłoty wykonywało maszyną , którą za korbę kręciło czterech chłopów . Była to ogromnie ciężka praca . Pozostali rolnicy omłotów dokonywali cepami .