ROLNICTWO W LATACH 1945 – 1990

 

         Pierwsze lata po zakończeniu II wojny światowej były bardzo trudne . Brak było odzieży , obuwia , a ludność była bardzo uboga . Nie było przemysłu i nie było gdzie grosza zarobić . Ludność utrzymywała się wyłącznie z rolnictwa , a rolnictwo z powodu przejścia frontu i łupieży band leśnych było bardzo zniszczone . Rząd prowadził politykę klasową zmierzającą do wzajemnego zwalczania się rolników . Rolników , którzy posiadali duże gospodarstwa nazywano „ kułakami ”i zdzierano z nich olbrzymie podatki . Rolnicy małorolni mogli zakupić dużo nawozów sztucznych , a rolnicy posiadający duże gospodarstwa nie mogli zakupić żadnych nawozów . Rolnicy posiadający większe gospodarstwa musieli bezpłatnie wykonywać prace polowe końmi rolnikom małorolnym , nazywano to „ pomoc sąsiedzka ”, a te nakazy wychodziły z Gminy . Plany w polach były bardzo mizerne .

         W roku 1950 zaczęto nakładać kontyngenty , a rolnicy po bardzo niskiej cenie musieli oddawać żywiec , mleko , ziemniaki i zboże . Na przykład rolnik kupił na jarmarku małe prosię i utuczył go na stukilogramowego tucznika , odstawiając go w ramach kontyngentu z trudem uzyskiwał równowartość kupionego prosięcia . Kto nie oddał kontyngentu był wzywany do prokuratora . Gospodarstwa chyliły się ku upadkowi i po kilku latach zlikwidowano obowiązkowe dostawy mleka , zboża i ziemniaków , jedynie żywiec utrzymał się do roku 1970 .

         W latach 1953 – 1955 budowano drogę Zabornia – Chyżne i niektórzy mieszkańcy naszej wsi znaleźli przy tym zajęcie . Budżet domowy w niektórych gospodarstwach polepszył się . W okolicy zaczęły powstawać zakłady pracy , między innymi w roku 1955 Kombinat Obuwniczy w Nowym Targu i

P.B.O. „ Podhale ”. W roku 1974 w Jabłonce otwarto Spółdzielnię  Odzieżową . Rolnicy mało i średnio rolni podjęli pracę w zakładach , a po pracy zawodowej obrabiali swoje gospodarstwa . W ten sposób powstała spora grupa chłopo –robotników .

         W roku 1957 powstało w naszej wsi Kółko Rolnicze , którego prezesem został Józef Gałka . Kółko Rolnicze posiadało traktory i inne maszyny rolnicze . Usługi dla rolników wykonywano odpłatnie . Zarząd Kółka postawił garaże na nawozy sztuczne , które do dziś znajdują się w Ziemiaństwie . Rolnicy z naszej wsi chętnie korzystali z usług Kółka Rolniczego . W roku 1975 Kółka Rolnicze zostały rozwiązane , a w ich miejsce powstały Spółdzielnie Kółek Rolniczych . Wieś Podwilk należy do Spółdzielni Kółek Rolniczych w Jabłonce .

         Zmiana na lepsze w rolnictwie zaczęła następować od roku 1965 , kiedy to rozpoczęła się melioracja gruntów w naszej wsi . Zostały uregulowane takie potoki jak Bembeńskie , Warłowski , Borówkowski , Pitowski i Pietrzakowski . Melioracje zakończono w roku 1974 . W roku 1967 do naszej wsi przybyli geodeci z Poznania , którzy przez dwa lata sporządzali stan władania gruntami , oraz sporządzali nowe mapy . Do tego czasu łąki w naszej wsi były w większości wspólne . Rolnicy użytkowali łąki na zmianę , każdy rok w innym miejscu . Łąki nie były nawożone , gdyż stanowiły współwłasność i nie było z tego żadnego pożytku . W roku 1967 nastąpił błyskawiczny podział łąk . Po dokonaniu podziału rolnicy zagospodarowali swoje łąki , a geodeci nanieśli do map jako odrębną własność . Nawozów sztucznych było pod dostatkiem , a  cena dostępna dla rolników . Każdy rolnik na swojej działce usuwał krzewy , planował , później zostały zaorane i rosły ładna zboża i ziemniaki .