ROK 1626

 

 

INWENTARZ WSI ORAWSKIEGO PAŃSTWA Z EOKU 1626

ORAWKA POD WILCZKOM/PODWILK/

 

 

     Sołtys Marcin Wilczek posiada dwie role i posiada dwóch wieœniaków :

Jan Malec , a drugi  brakuje . Ma dobry młyn – na własnym sołectwie .

Wysiewa 90 łukien ziarna . Zbiera rocznie 15 wozów siana . Sołtys zatrudnia w swoim majčtku cztery osoby : Jan Debeæko , Tomasz Sobek , Jerzy Sordel i Szymon Knap .

 

 

ROLE WSI PODWILK Z ROKU 1626

 

I . Kozakowa

 

Wojciech Kozak

 

Szymon Pynia

 

VIII. Opacznego

 

Wawrzyniec Opaczny

 

Wojciech Brandy

Komornik

 

XV.Brynkusowa

 

Wojciech Breku

 

II. Szczurkowa

 

Jan Szczurek

 

Baltazar Odelga

    komornik

 

IX. Ostrożowa

Tomasz Ostrosz

 

XVI. Œiœkowa

 

Andrzej Miœka

 

III. WanŸowa

 

Wojciech WanŸ

 

X. PiϾurkowa

 

Jan PiϾurek

 

XVII. Warżelowa

 

Jakub Warżala

 

Lach – komornik

 

IV. Oprchalowa

 

Wawrzyniec Trzop

JoŸkin Sobka

 

Sebastian Oprchal

   komornik

 

XI. Marszałkowa

 

Bartłomiej Marszałek

Szymon Żel

 

XVIII. Makuchowa

 

Klement Makuch

 

V. Bobrowskiego

 

Michał Bobrowisk

 

XII. Surowkowa

 

Wojciech Surówka

 

Klement Kocur

 komornik

 

XIX. Grandisowa

 

Filip Grandis

 

VI. Romanikowa

 

Maciej Romanik

 

XIII. Brandysowa

 

Feliks Brandys

 

Gaœpar Jucha

komornik

 

 

VII. Baletowa

 

Paweł Balet

 

Marcin Szeprański

Komornik

 

 

XIV. Kralowa

 

Szymon Kral

 

 

 

Na utrzymanie służby Zamku Orawa każdy osadnik płaci 15 florenów .