ROK 1615

 

 

Przepisanie funkcji sołtysa na Marcina Wilczka .

Ustalenie płatności i powinności sołtysa i poddanych .

Wytyczenie granicy Podwilka przez specjalną komisję .

 

     W Podwilku zmarł sołtys Feliks Wilczek , który nie miał męskiego potomka .

W dniu 17 marca 1615 szlachcic Orawy Jerzy Thurzo swoim Zamku w Bytći wydał zarządzenie , w którym podwilczańskie sołectwo po zmarłym Feliksie Wilczku przenosi się na jego zięcia Marcina Wilczka . Przypomina się , że zmarły  sołtys kupił sołectwo za 150 florenów w złocie i tym zarządzeniem sołectwo przenosi się na wieczne czasy ze wszystkimi prawami na jego zięcia Marcina Wilczka , jego dzieci i pozostałych potomków . Nowy sołtys musi wykonywać obowiązki wobec Zamku  Orawa . Do obowiązków między innymi należy dowożenie soli i wina . Za młyn trzeba oddać dobrze utuczonego tucznika , albo zapłacić 5 florenów , oraz wysłać w razie potrzeby robotników na Zamek . Klacz z pańskiego dworu przez zimę karmić , oddać każdą dwudziestą owcę . Jeżeli zajdzie potrzeba zmobilizować chłopów i stanąć do walki zbrojnej . Osada musi oddać dary do Zamku Orawa z okazji chrztu , ślubu i pogrzebu . Sołtys musi oddać i zainkasować podatki od 19-tu osadników , a także dbać o to , ażeby wszystkie role były zaludnione i obsiane .

Osadnicy będą płacić od pełnych 19 ról po 15 węgierskich florenów , razem 285 florenów , 1 woła , 19 warchlaków , 38 kur , 19 gęsi , 200 jajek , 19 pantorek i 38 wiązek lnu .

    

     Podwilczańskie sołtys jak to wspomniane miał obowiązek dowozić sól i wino. Był to bardzo trudny obowiązek . Szlachcic zamówił sól w Wieliczce , a wino na Węgrzech . Sołtys musiał postarać się o wóz , konie , furmanów oraz postarać się o mężczyzn , którzy pilnowali towar przed zbójnikami .

Niektóre wsie miały obowiązek dowozić pół furmanki , tak , że wieś ze wsią się łączyła w celu wykonania obowiązku dostawy . Z wymienionego transportu można było zrezygnować , płacąc w pieniądzach za przewóz . Dowieziony towar urzędnicy z zamku sprzedawali po wsiach . Osadnikom handel towarem był surowo wzbroniony .