PRZEGLĄD  WZROSTU  ZALUDNIENIA

 

 

W roku 1580 – Początek osiedlenia .

W roku 1604 – Jest postawionych 15 domów i mieszka 75 osób .

W roku 1613 – Znajduje się 19 budynków i mieszka 95 osób .

W roku 1625 – 35 rodzin – 180 osób . /Na podstawie spisu Kurii Biskupiej /

W roku 1659 – Jest zamieszkałych 968 osób , w tym 955 katolików i

                          13 luteranów / Na podstawie urzędowego przesłuchania o 

                          wyznaniu / Wł. Semkiewicz „Materiały Źródłowe II ” 226.

W roku 1715 – Zamieszkiwało tylko 56 rodzin – 280 osób .

                         Na 100 ha były 4 konie , 50 sztuk bydła , 7 świń i 4 ule pszczół .

W roku 1728 – były 2 młyny , 226 domów i 1690 mieszkańców . Na Danielkach 

                         10 domów i 68 mieszkańców .

W roku 1862 – w Podwilku mieszkało 1207 katolików , 69 żydów i 70

                         szkolnych dzieci . /Na podstawie spisu Kurii Spiskiej /

W roku 1869 – Jest 298 domów mieszkalnych – 1404 mieszkańców

W roku 1872 – w Podwilku 1358 katolików – 89 żydów – 112 szkolnych dzieci

                         w Podsarniu 478 katolików – 7 żydów – 30 szkolnych dzieci

                         w Harkabuzie 355 katolików – 9 żydów – 4 szkolnych dzieci

                          / Na podstawie spisu Kurii Biskupiej w Sp. Nowej Wsi .

 W roku 1885 – w Podwilku 1318 katolików – 87 żydów – 102 szkolnych dzieci 

                          w Podsarniu 490 katolików – 2 żydów – 30 szkolnych dzieci

                          w Harkabuzie 371 katolików – 3 żydów – 44 szkolnych dzieci

                           Danielki  29 katolików – 2 szkolnych dzieci

W roku 1894 – Podwilk 1494 katolików – 98 żydów – 290 szkolnych dzieci

                         Podsarnie 456 katolików – 4 żydów – 66 szkolnych dzieci

                         Harkabuz 363 katolików – 2 żydów – 40 szkolnych dzieci

W roku 1902 – w Podwilku 1532 katolików – 85 żydów – 290 szkolnych dzieci

W roku 1920 – w Podwilku 1180 mieszkańców .