PRZEDMOWA

 

 

     Niniejsza kronika wsi Podwilk jest przetłumaczona z języka słowackiego na język polski . Kronikę opracował ks. Stefan Śmihel , który pracował w Podwilku w latach 1940-1943 jako katecheta , a później administrator parafii . Autor kroniki odnalazł w archiwum w swojej rodzinnej wsi Hruśtin dokumenty świadczące o tym , że jego przodkowie w XVIII stuleciu mieszkali w Podwilku . To odkrycie skłoniło go do dalszych poszukiwań i badań archiwalnych. Materiałów dostarczyły mu archiwa państwowe w Bytći , Lewoći , oraz archiwum z Kurii w Spiskiej Nowej Wsi .

     Do dzisiaj zachowała się pamiątka po przodkach autora kroniki nazwa sznura pola „cepigowski sznur ” , która powstała od ich nazwiska . Prace nad kroniką trwały wiele lat , a ostateczny kształt przybrała ona wydaniem z dnia 1 grudnia 1981 roku p. t. „ z Najstarśich dejin obce Podwilk ” .Monografia sięga do prapoczątków Podwilka t. j. do roku 1580 .

     Ostatnie zdanie skreślone ręką ks. Śmihela traktują o latach dwudziestych naszego wieku . Aby przekazać potomnym historię Podwilka nie tylko tego dawnego , ale również bardziej nam bliskiego postanowiłem tłumaczenie kroniki ks. Śmihela poszerzyć o karty , na których byłem naocznym świadkiem .

     Obie części autorska zmarłego w roku 1982 ks. Śmihela i mojego oparte są na prawdziwych faktach . Z racji braków w wykształceniu * język kroniki może pozostawiać wiele do życzenia , jednakże nie powinno to dyskwalifikować jej walorów poznawczych . Czytelników w tej mierze proszę o wyrozumiałość .

 

 

 

Stefan Chowaniec

 

 

* ( ukończyłem jedynie szkołę podstawową w roku 1934 )