JAK POWSTAŁA WSPÓLNOTA URBARIALNA

 

 

         Feudalny układ stosunków datujących się na Orawie od kilku wieków uległ gruntownej zmianie w 1848 roku na skutek uchwalenia przez sejm w Bratysławie ustawy o zniesieniu poddaństwa . Uwłaszczenie z roku 1850 oddało formalnie użytkowana przez chłopów ziemię w ich ręce . Nowe stosunki we wsiach węgierskich regulował i szczegółowo określał urbarialny patent z

2 marca 1853 roku . Patent ten utworzył nowy rodzaj własności , tzw. Własność urbarialną . Ponieważ przed uwłaszczeniem poddani mieli odpowiednio do swoich potrzeb , prawo wypasu swego stadka , oraz zbierania płodów leśnych , wyrębu drzewa opałowego i budowlanego w lasach pańskich , po uwłaszczeniu została wydzielona z ziemi pana pewna powierzchnia lasów , oraz pastwisk i oddana poddanym jako wspólna własność .

         Prawo partycypowania w tym majątku mieli tylko chłopi pańszczyźniani .

Ustawa nie obejmowała szlachciców , sołtysów , a także zagrodników i komorników . Regulacja tych spraw dla poszczególnych wsi orawskich nastąpiła w latach 1861 – 1882 . Istnieje własności urbarialnej było warunkiem egzystencji gospodarki pasterskiej na Orawie w okresie po uwłaszczeniu .

 

 

Wspólnota Urbarialna otrzymała osobowość prawną

13 października 1867 roku .