PODWILK PRZYŁĄCZONY DO POLSKI

W 1920 ROKU

 

 

         Mieszkańcy Podwilka przyjęli tę wiadomość z mieszanymi uczuciami . Długie wieki wspólnego życia ze Słowakami w jednym państwie wpłynęły na mieszanie się ludności . Dwie trzecie mieszkańców było zdania , że lepiej jest żyć w Czechosłowacji , gdyż przemysł jest dobrze rozwinięty , a Polska jest krajem zniszczonym podczas I wojny światowej . W końcu ludność pogodziła się ze zmianą granicy państwowej . Protestów żadnych nie było .