PLEBAŃSKIE     BUDOWY

  

         Plebanie postawili wierni przed rokiem 1659 wraz z przyległymi zabudowaniami gospodarczymi . Po zakończeniu budowy nowego kościoła wierni zbudowali także plebanie z kamienia , która z uwagi na opuszczenie jej w roku 1935 niszczała i została rozebrana w roku 1960 .

 

 

SZKOŁA

 

 

         Po roku 1770 wierzący postawili nową murowaną szkołę niżej kościoła , która spełnia swe zadanie do dnia dzisiejszego . Pierwszym nauczycielem – organistą w Podwilku po roku 1683 był Wawrzyniec Polay . Po roku 1723 byli kolejno Andrzej Durćak , Jan Talarowicz , Barinka około roku 1750 .

 

  

      Wspomina Józef Kohut w Katolickich Gazetach w roku 1889 strona 92-93

                                                                           1,2,3,4,5 jak wyżej