PIERWSI OSADNICY

 

 

     Pierwszym człowiekiem , który przybył do dzisiejszego Podwilka był

Felix Vlićek . Był on narodowości słowackiej . Prawdopodobnie pochodził z orawskich wsi na południe od Twardoszyna , wsie Zaskow , Wielki Bystrec i Nina , w których mieszkały rodziny nazwisku Wlćek .Osada Zaśkow powstała w XIV wieku .

     Pozostałymi 20-tu osadnikami , którzy pierwsi przybyli do Podwilka były następujące osoby :

Kozak                na I roli                           Marśalek                 na XI roli

Śćurek               na II roli                          Surowka                  na XII roli

Wanz                 na III roli                        Brandys                  na XIII roli       

Trzop                 na IV roli                        Kral                        na XIV roli

Boubroczki        na V roli                         Brinkuś                  na XV roli

Romanik            na VI roli                        Śiśko                      na XVI roli

Bahlet                na VII roli                       Warzel                   na XVII roli

Opaćny              na VIII roli                     Makuch                 na XVIII roli

Ostroś                na IX roli                        Orandis                 na XIX roli

Piśćur                na X roli                          Błaźej Lenkwar    na XX roli

 

     Skąd pochodzili pierwsi osadnicy dzisiaj trudno to ustalić . Czy pochodzili z przeludnionych osad południowej i środkowej Orawy , być może , że byli to pasterze , którzy grzbietem Karpat przybyli z pogranicza rumuńsko-węgiersko-słowacko-polskiego , a mieli swoje bacówki na Beskidach . Thurzonie byli bardzo zadowoleni , gdy pasterze osiedlali się na pograniczu słowacko-polskim , którzy bezpłatnie pilnowali granicy państwowej . W tym czasie niektórzy Polacy przechodzili przez granicę do królestwa węgierskiego , między innymi szlachcic Komorowski węgierskiego Żywca , który pragnął osiedlić swoich ludzi na Orawie .Wówczas weszła w życie ustawa o ochronie granicy państwowej ć.l. XXXII z roku 1486 . Wymieniona ustawa dotyczyła wyłącznie Polaków , ażeby nie powtórzyło się to co działo się w latach 1424-1474 , kiedy do Orawy nielegalnie wchodzili i siłą chcieli rządzić polscy panowie Ceibor , Mikołaj Balicki i Piotr Komorowski . W rozporządzeniu wydanym na Zamku Orawa w dniu 1 kwietnia 1617 roku kategorycznie zabrania się wchodzić obcokrajowcom na teren Państwa Orawskiego . Późniejsze rozporządzenie z roku 1620 zabrania wstępu ludziom poddanym Piotrowi Komorowskiemu . Jeżeli służba Zamku nie podporządkuje się wymienionemu zarządzeniu będzie płacić grzywnę w wysokości 50 rynskich florenów . Jeżeli sołtys wyrazi zgodę na osiedlenie obcokrajowca w swojej osadzie , płaci grzywnę w wysokości 12 florenów . Pierwsi osadnicy w Podwilku osiedlili się w dolinie rzeki Czarnej Orawy . Sołtys Feliks Wilczek w dogodniejszym miejscu osady po lewej stronie rzeki Orawy niedaleko głównej drogi , koło potoku , który płynie z Podszkla i wpływa do rzeki Orawy ./dzisiejsza rola Ziemiaństwo /

Na wschód od sołtysa miał swoją role Kozak . Dwóch osadników miało swoje role począwszy od gruntu sołtysa w stronę Orawki . Pozostałych 17 osadników miało swoje role zaczynając od Orawki w stronę granicy w Beskidach .

Każdy osadnik miał swój domek na własnej roli oddalony o 60 m. od najbliższego sąsiada . W osadzie mieszkali osadnicy , którzy posiadali swoją ziemię . Znajdowali się i tacy , którzy nie mieli przydzielonej ziemi , mieszkali u osadnika w komorze i pracowali za wyżywienie na gruncie osadnika i nazywano ich komornikami . Byli jeszcze biedniejsi , których nazywano podkomornikami .

     Wielkość ról dwudziestu osadników Podwilku , co do obszaru nie była ustalona , każdy osadnik mógł zaorać tyle ziemi ile mu było potrzebne do wyżywienia rodziny i zwierząt gospodarskich . Długość i szerokość roli liczyło się na podstawie wysianego ziarna . Z polecenia szlachcica każdy osadnik powinien mieć role , na której ma 15 łukien ziarna i zebrać 4-5 wozów siana .

/Łukno = 62 litry / . Rola w wspomnianym czasie miała około 25 hektarów .

W roku 1850 odbył się w Podwilku pierwszy urzędowy pomiar wsi . Obszar wynosił 5489 kat. Jut. Co stanowiło 4061 hektarów .

 

 

1.Państwowe archiwum Bytća , Oraw. komp. facz 74 , ćis.1

2.Państw.archiwum Bytća  , OK. fol. 147.-U Semkowicza II strona 128.