OŚWIATA I KULTURA

W  LATACH 1945 – 1990

 

         W Podwilku koło kościoła jest szkoła podstawowa nr.1 . W roku 1945 była w niej jedna sala lekcyjna i pracowało w niej dwóch nauczycieli . Szkoła została rozbudowana i obecnie jest ośmio- klasowa . W szkole jest zatrudnionych 11 etatów .

         Na Psiarni są zbudowane dwa budynki szkolne zwane barakami , w których znajduje się 7 sal lekcyjnych . Szkoła jest ośmio – klasowa . W szkole jest zatrudnionych 9 – ciu nauczycieli . Jest również w naszej wsi przedszkole do którego uczęszcza 34 – ro dzieci . Zatrudnionych jest pięć osób .

         W roku 1954 rozpoczęło pracę Liceum Ogólnokształcące w Jabłonce i młodzież naszej wsi nie musi dojeżdżać po naukę do odległych miast . W naszej wsi jest biblioteka z której korzysta młodzież i starsi mieszkańcy . Mieszkańcy wsi w czynie społecznym i przy pomocy Państwa w latach 1969 – 1971 zbudowali Ośrodek Zdrowia . Parcelę pod budowę zakupiła tutejsza Wspólnota Urbarialna . Wspólnota wydała bezpłatnie 30 m ³ drzewa materialnego na budowę Ośrodka . Obecnie wieś Podwilk posiada stałego lekarza internistę . Pracują również lekarz stomatolog i pielęgniarki .