OŚWIATA W LATACH 1920 – 1939

 

W Podwilku istniały dwie szkoły podstawowe . Szkoła koło kościoła nosiła imię Królowej Jadwigi . Jej kierownikiem i jedynym nauczycielem był Wojciech Lorencowicz . Stan dzieci około 100 uczniów . Lorencowicz był również organistą , a gdy był pogrzeb lub ślub to dzieci w szkole były bez nauczyciela .

W szkole po prawej stronie siedziały dziewczęta , a po lewej chłopcy . Ostatnia ławka to była „ somarsko ” (ośla ). Uczeń z ławki somarskiej był wyśmiewany przez wszystkich . Każde dziecko wstępujące do szkoły przynosiło nauczycielowi podarek w postaci kilku jajek , które matka dziecku zawiązywała do chusteczki . Podarek dawano nauczycielowi jako „ przyucne ”. Do szkoły przynosiliśmy pieczony bób lub jęczmienny „ moskol ” . Spożywany bób dawał głośno o sobie znać .

         Poziom nauczania był bardzo niski , we wsi nie było biblioteki skutkiem czego szerzył się analfabetyzm . Dzieci nie miały dostępu do prasy , gdyż rodzice z braku pieniędzy na ten cel , nie prenumerowali gazet .

Na Psiarni była druga szkoła imieniem króla Jagiełły , w której kierownikiem była Maria Karpińska . W szkole biblioteka składała się z kilku książek . W wymienionych latach szkoły ponadpodstawowe były niedostępne dla dzieci rolników , gdyż wysoka była opłata . Zniżkę w wysokości 50 % otrzymywały dzieci pracowników państwowych . W tych latach do gimnazjum uczęszczał Marian Lorencowicz , Stefan Janiak i Ignacy Cieluch , który zachorował na gruźlicę i zmarł .