OBOWIĄZKI   PODDANYCH

 

 

     Po założeniu osady została sporządzona księga , w której figurowały obowiązki wobec Zamku Orawa i szlachcica Jerzego Thurzo .

Księga zawierała imienny wykaz osadników , oraz obszar ziemi i należność obowiązków .

     W urzędowych spisach Orawskiego Państwa , które o wsi Podwilk się zachowało było :

 

W roku 1580 – Wielkie Ondrejowce /dzisiejszy Podwilk / nie płacą podatków , gdyż osada się buduje . 1

W roku 1588 – Wielkie Ondrejowce : Poddani należący do Zamku Orawa w poprzednich latach budowali domy i są zwolnieni .2

W roku 1598 – Osada Wielkie Ondrejowce posiada 20 domów lecz nie jest dobrze zagospodarowana .3

W roku 1599 – Wielkie Ondrejowce posiadają 20 domów , okres zwolnienia się skończył i osada obowiązkowo musi płacić 30 florenów i 10 denarów .4

W roku 1604 – W osadzie jest 15 domów podległych do płacenia i należność wynosi 2 floreny od jednego domu .5  

 

W roku 1613  szlachcic Jerzy Thurzo ustalił nowe podatki – należność od jednego domu wynosi 12 florenów węgierskich . Początek płatności od święta narodzenia Jana Chrzciciela .

Później zostaje to zmienione na 15 florenów od jednego domu .

Następnie każdy osadnik musi odstawić do Jabłonki 3 sztuki drzewa , ponieważ w Jabłonce tutejsi osadnicy otrzymują chrzty i śluby . Wynagrodzenie za pogrzeb wynosi dwudziestą owcę . Osada każdego roku musi bezpłatnie oddać :

Jednego dobrze utuczonego woła , 19 warchlaków , 38 kur , 19 gęsi , 200 jajek , 19 pantorek i 38 wiązek lnu .

 

 

Spisane na Zamku Orawa 18 lipca 1613 roku pańskiego .

1.Śtat. obl. archiw. Bytća , OK. fol. 278 .

2.Tamże fol. 456 .

3.Archiwum Bytća fol. 514

4.Archiwum Bytća fol. 531

5.Archiwum Bytća fol. 680

6.Z państwowego archiwum w Bytći zrobił odpis pisarz słowacki Józef Kohut  wydał książkę p.t. „w słowenskom letopise” w roku 1881 strona 320-321 .