NOMINACJA RODZINY WILCZKOWEJ

DO GODNOŚCI SZLACHCICA

 

 

         Jesienią 1672 roku wkroczył z oddziałem wojska na Orawę szlachcic pochodzący z Zemplina , wódz luterańskich powstańców Imricha Thökölyho ,

Gaspar Pikas i podburzył przeciwko cesarzowi znaczną część luteranów z dolnej i środkowej Orawy . Rozpoczęli prześladowanie wsi katolickich , którzy nie chcieli dołączyć do nich . Na Zamku w Orawie dokonali przekupstwa oddziału wojska , który to oddział wpuścił ich do zamku . W obronie swoich majątków i wiary katolickiej występowali sołtysi z orawskich wsi : Stanisław i Mikołaj Wilczek z Podwilka , Mateusz Moniak z Zubrzycy Górnej , Jan Bukowiński z Podszkla i Bukowiny . Wymienieni sołtysi zorganizowali oddział wojska w sile 700 mężczyzn . Uzbrojenie kosztowało sołtysów 400 florenów i rozpoczęli walkę z luteranami . Z pomocą katolikom przyszedł generał Śporek , którego z oddziałem wojska wysłał cesarz z Wiednia . Zwycięstwo odnieśli katolicy , którzy wyzwolili z pod panowania luterańskiego 16 orawskich wsi i wyzwolili zamek . Za zorganizowanie oddziału wojska , jego uzbrojenie i walkę , czterech sołtysów , którzy brali udział zwróciło się z prośbą do cesarza w Wiedniu , ażeby ich rodziny i ich potomków cesarz wyłączył z poddaństwa szlachcica Orawy i mianował ich szlachcicami .

         Cesarz Leopold prośbę załatwił pozytywnie w dniu 27 czerwiec 1673 roku . W rezultacie czego doszło na Górnej Orawie do utworzenia kilku dworów szlacheckich .

 

 

ODPIS „DEKRETU” CESARZA LEOPOLDA

 

         My , Leopold z Bożej łaski wybrany cesarz rzymski zawsze szanowany król Niemiec , Węgier , Czech , Dalmacji , Chorwacji  i. t. d.  arcywojewoda Burgundii , Brabancji , Styrii , Karyntii , Karnolii , Moraw , wojewoda Luxemburga , Górnego i Dolnego Śląska , Wirtembergii , Theki , książę Słowenii,  Habsburgii , Tyrolu , Fernetu , Kiburgu , Goritii  i. t. d. podajemy do wiadomości i zawiadamiamy wszystkich komu to jest potrzebne z powodu łaskawej prośby niektórych naszych wiernych i bardzo pilnie oddajemy przedstawienie naszej prośby również nam wiernych Stanisława , Mikołaja i Tomasza Wilczek , rodzonych braci i ich bratanków Adama i Walentego , też

Wilczek , ze względu na ich wierność i ich oddane służby , które oni trwale , sumiennie przekazywali w pierwszym rzędzie świętej koronie naszego węgierskiego królestwa , a później naszej wysokości , dotychczas , a zwłaszcza podczas niedawnych niepokojów i protestów , które powstawały w zmienionym naszym królestwie , i naszemu wojsku wysłanemu do Orawskiej Żupy , ażeby  zajęło zamek tej nazwy , przygotowało w powinnej nami naszej świętej koronie wierności uciszyło , ukróciło wzburzony lud i zgodnie z tym jak w przyszłości ślubują , że się oświadczą i zachowają równomiernie wierność , stałość , postanowiliśmy , że sołectwo w osadzie zwanej Wielka Orawka /dzisiejszy Podwilk / znajdujące się w zmienionej Orawskiej Żupie , którą oni skutecznie użytkują razem z dwoma młynami i trzema komornikami w tej osadzie istniejącymi z jakimikolwiek nazwami oznaczonymi i temuż całemu sołtystwu ze wspomnianymi młynami i komornikami od dawien dawna przysługującymi mającymi przysługiwać od płacenia wszelkich danin , podatków i innych normalnych i osadniczych , które tegoż całemu sołtystwa gdziekolwiek i kiedykolwiek mieli przekazywać i płacić wspomnianych Stanisława , Mikołaja i Tomasza Wilczek , rodzonych braci , oraz ich bratanków Adama i Walentego , też Wilczek jako też ich dziedziców całe potomstwo obojga płci z naszej łaskawej miłości na zawsze wyciągnąć , uwolnić , dźwignąć , awansować do godności szlachcica , tylko na tej podstawie , że oni ich dzieci i całe potomstwo oboje płci i pod tym warunkiem , że zawsze muszą i powinni zostać w katolickiej wierze i w należytej wierności nam i naszym prawowitym następcom , toteż węgierskiemu królowi i należnej wierności nam i naszym sprawiedliwym następcom , jak również i węgierskim królom , również ta naszą miłością , wolnością , czynimy ich wolnymi ,  podwyższamy do szlacheckiego stanu przy zachowaniu prawa mocy tego dokumentu i innych , na przykład Cerkwi Bożej .      

A przeto Wam , naszym wiernym prefektowi i pozostałym rządcom naszej węgierskiej kamery / skarbu / również żupanowi , wice żupanowi i sędziom wspomnianej Orawskiej Żupy , również i dozorcom , poborcom jakichkolwiek danin , podatków i kontrybucji naszych normalnych i osadniczych , również zmienionemu Orawskiego Zamku , kapitanom , prefektom , kasztelanom , prowizorom i osobistym urzędnikom obecnym i przyszłym ważnie łaskawie i pewnie oddajemy i zarządzamy abyście nijak i nigdy nieopoważyli się od dnia dzisiejszego i w przyszłości wspomnianych Stanisława , Mikołaja i Tomasza Wilczek , rodzonych braci , oraz bratanków Adama i Walentego też Wilczek i dziedziców i całe potomstwo obojga płci mając na uwadze całe sołtystwo i wspomniane dwa młyny , poddanych od płatności wymienionych podatków , grzywien i kontrybucji , normalnych naszych jak też osadniczych , na podstawie prawa pochodzącego naszego miłościwego wyciągnąć i zwolnić , podnieść do szlacheckiego stanu dziedziców i całe ich potomstwo obojga płci jakimkolwiek sposobem wielu rzeczach i majątki niepokoić , obciążać i szkodzić ale to nasze miłościwe podniesienie , zwolnienie , wydźwignięcie i zapisanie do szlacheckiego stanu im tak o to udowodnionym sposobem zrobione i nienaruszone powinniście i będziecie musieli w każdym przypadku zachować się, tak wy sami jako i wszyscy , którym to przysługuje , inaczej nie możecie czynić .

To oto zarządzenie opatrzyli naszą tajną pieczęcią którą używamy jako węgierski król , po jego uprawomocnieniu , chcemy , ażeby się wróciła i zarządzamy ją oddać. 

Dane w naszym mieście austriackim Wiedniu

dnia dwudziestego siódmego czerwca

Roku pańskiego tysiąc sześćset siedemdziesiąt trzy,

za panowania naszego rzymskiego XV , węgierskiego

i pozostałych XVIII , czeskiego XVII roku .

 

 

 

    Leopold                                                                    Tomasz Polffy

 

     cesarz                                                                        nitrzański biskup

własną ręką                                                                  /podpis własnoręczny/   

                                                                                         Śtefan Orban

 

 

 

 

 

1./rola Sołtystwo to dzisiejsze Ziemiaństwo /