Przedmowa

Początki osiedlenia

Pierwsi osadnicy

Sprawy gospodarcze

Obowiązki poddanych

Rok 1615

Graniczne miedze osady Podwilk

Urbar Orawskiego Państwa z roku 1619 

Rok 1626 

Przegląd wzrostu zaludnienia

Problematyka wyznaniowa

Nominacja rodziny Wilczkowej do godności szlachcica

Założenie Urzędu Parafialnego

Kościół

Nowy kościół

Plebańskie budowy i szkoła 

Spór o wyznanie

Jak powstała wspólnota urbarialna

Problemy narodowościowe

Podwilk przyłączony do Polski w 1920 roku

Z czego utrzymywała się ludność w latach 1920-1939  

Jaki sprzęt posiadali rolnicy w latach 1920-1939

Wyżywienie ludności w latach 1920-1939

Oświata w latach 1920-1939

Problemy nabożeństwa w latach 1920 – 1939

 Sprawy polityczne,społecznei kulturalne

Organizacje Społeczne

Problemy narodowościowe w latach 1920-1939

Nowe życie mieszkańców wsi Podwilk

Rolnictwo w latach 1939-1945

Sprawy wojskowe

Sprawy żydowskie

Wojska Rosyjskie na Orawie

Rolnictwo w latach 1945-1990

Mechanizacja Rolnictwa

Elektryfikacja wsi

Oświata i Kultura w latach 1945-1990

Sprawy administracyjne

Problemy nabożeństwa 1939-1990

    Powyższy tekst zozstał zaczerpnięty z Kroniki spisanej przez Stefana Chowańca ,oraz ks.Stefana Śmihela