KOŚCIÓŁ

 

 

         Pierwszy drewniany kościół w Podwilku postawił sołtys Feliks Wilczek  wkrótce po założeniu osady w roku 1585 – jego wewnętrzne urządzenie znane jest z  „ Kanonickich wizytacji ” . Odwiedziny ks. Biskupa lub księdza wyższej godności , którego ks. Biskup upoważnił było związane ze sporządzeniem protokołu w problemach parafii i życia wierzących związanych z nabożeństwem

Z luterańskiej wizytacji z roku 1614 czytamy o wyposażeniu pierwszego kościoła , w którym znajduje się nowy ołtarz z obrazem Marcina i Pawła , jest również biały obrus , kielich z cyny , ambona , chrzcielnica i mały dzwon zawieszony na bocznej ścianie kościoła ./Wynika to z protokołu z roku 1659 /

Przed rokiem 1659 wierzący postarali się o nowy ołtarz i kościelne ławki .

Na podstawie „Kanonickiej wizytacji ” z dnia 18.II.1690 , którą prowadził Imrich Pongrötz , archidiakon nitrzański , kanonik ostrzychomski , znajdował się w Podwilku drewniany kościół poświęcony św. Marcinowi . Na ołtarzu był obraz Częstochowskiej Panny Marii .2

         Obraz posiadał wymiary 210 x 140 cm w szerokiej ramie . Obraz ten ofiarował Wojciech Wilczek , syn Mikołaja Wilczka . W lewym dolnym rogu obrazu były namalowane dwie małe klęczące postacie, ofiarodawcy tego obrazu,

Małżeństwo Wilczków . Na samym dole obrazu była dedykacja napisana tutejszą gwarą :

 

         „ A . D . 1689

                            SPRAWIL WOYCZECHWILCZECH

                            PANU BOGU NACHWALE NAJSWIETSZEJ

                            P . MARYEI TEN OBRAS  ”

 

 

         Cały napis był napisany dużymi drukowanymi literami . Obraz ten ofiarował Wojciech Wilczek na chwałę Bogu i Najświętszej Panny Maryi .

Później obraz ten został zdjęty z ołtarza , powieszono go na bocznej ścianie kościoła pod chórem . Jeszcze w roku 1930 znajdował się w dobrym stanie .

W kościele dotrwał do roku 1945 , a później ślad po nim zaginął .

Niewiadomo co się z obrazem stało , można przypuszczać , że Niemcy , którzy przechodzili przez Podwilk w roku 1945 , jako zabytek zabrali go z kościoła .

         W dniu 13 października 1690 roku proboszcz parafii Łokca , wice archidiakon całej Orawy ks. Wojciech Kucharowski dokonał poświęcenia pierwszego cmentarza , który znajdował się koło kościoła w Podwilku . Obecni byli na tej uroczystości ks. Andrzej Ziemkowski proboszcz  Makowa i Sidziny .

Albert Benkowicz proboszcz z Jabłonki , Stanisław Podsklanski proboszcz z Trstenej , Gabriel Barna proboszcz z Twardoszyna i Jan Kołkowicz – miejscowy proboszcz .3

         Z „ Kanonickiej wizytacji ” ks. Jerzego Gylenigo z dnia 9 marca 1702 roku wynika , że miejscowy proboszcz Jan Kołkowicz  zbudował w kościele wysoką wieżę i kupił do kościoła organy o 9–ciu  nutach . W niniejszym protokole praca proboszcza jest bardzo dobrze oceniona .4

         Z „ kanonickiej wizytacji ” prowadzonej przez archidiakona Franciszka Zichy-ho z 8 czerwca 1731 roku jest wspomniane , że w roku 1715 w Podwilku odbyło się bierzmowanie i podczas tej uroczystości belgradzki ks. Biskup Łukaś Natali poświęcił tutejszy drewniany kościół .5