GRANICZNE  MIEDZE  OSADY PODWILK

 

 

     Granice zostały ustalone w obecności Michała Śuśkowić rządcy ,

Kasztelana Zamku Orawa Jerzego Abbaffi , Macieja Stanik i Stanisława Sudorski , oraz obecnych 12 sołtysów i 27 osadników .

 

     Granica osady Podwilk od wschodu biegnie od Beskidu i ciągnie na ostatnią miedzę pomiędzy Świętkiem a Geleniem w dół do rzeki Czarna Orawa . Stąd do góry z drugiej strony rzeki na miedzę prosto między Jędruś Jakuba z Podsarnia , a Szymona Wilczka . Dalej do góry prosto na rokitę i dalej prosto na miedzę ku kopcu kamiennemu . Stąd do potoku Ondrejowskiego , który płynie z Podszkla i poza potok na kamienne kopce , dalej przez pola koło strumyka na klinek , gdzie dwa strumyki się w jeden schodzą . Dalej do góry na jodłę okrzesaną i od tej jodły do góry na kopiec. Odtąd prosto na buk i koniec polany i dalej trochę wyżej na jodłę ze znakiem , potem przez dolinę na następną jodłę i prosto na trzecią jodłę .Stąd koło ziemniaczyska na kopiec w dół do granicy z osadą Podszkle . I znów ku surowej górze prosto na miedzę Macieja Kuliga i dalej do Głębokiej Doliny na znaki na jodłę , stąd prosto na wyrąbany buk surowy , odtąd koło pastwiska Talarowskiej do potoka i dalej miedzą Wranową i Wilczkową przez drogę , która prowadzi do Czarnej Orawy .

Od Zubrzycy ku Bembeńskiej Polanie , która się ciągnie na Beskid i Beskidem na wschód ku Podsarniu i tam się kończy .

Ażeby w przyszłości zapobiec wyrąbaniu lasów , postanowiliśmy zabronić ścinkę drzewa w lasach od Zubrzycy po Beskidy .

 

 

Spisane w Zamku Bytća 17 marzec 1615 roku .

 

 

Grof Jerzy Thurzo

    własną ręką                                                                                  G. Zawodsky

 

 

 

 

 Wyjaśnienie : Łaciński oryginał w wymienionym zarządzeniu znajduje się w  

                        Archiwum rodziny Wilczka w Podwilku później w Trstenej .

                        Odpis Wł. Semkiewicz w swojej książce „ Materiały źródłowe I ”